Logo bg.businessdailytoday.com
Как се чете баланс
Как се чете баланс
Anonim

Организациите проследяват приходите и разходите чрез различни форми, като най-популярният е балансът. Този документ действа като запис на активите и пасивите на компанията, идентифицира парите, които организацията има и какво очаква да получи. Акционерите обикновено използват баланса, за да определят достойността на инвестициите на компанията. Този финансов отчет е безценна информация, но за непосветените може да бъде доста трудно да ги прочете.

Начална точка

Много инвеститори разглеждат отчета за доходите като най-важния документ, тъй като той най-добре показва размера на приходите, генерирани от една организация. Тази сума обаче не сравнява дохода с други финансови фактори, които определят истинската стойност на компанията. Така че докато отчетът за приходите и разходите осигурява солидна разбивка на приходите, балансът е истинската отправна точка за разбиране на финансовото състояние на компанията. Той демонстрира колко бизнес притежава (неговите активи), дължи (задължения) и размера на собствения капитал, останал за собствениците.

Течност и платежоспособност

При преглед на баланса два от най-важните елементи, които трябва да се разберат, са ликвидността на компанията и нейната платежоспособност. Ликвидността е способността на компанията да изпълнява краткосрочни задължения, като например колко добре може да изплаща месечни дългове, без да надвишава месечния доход. Платежоспособността се използва за измерване на способността на компанията да поддържа съществуващи дейности в дългосрочен период.

Оценката на ликвидността на дадена компания зависи от това, което се нарича текущо съотношение, което се получава чрез сравняване на текущите активи на компанията с текущите пасиви. От друга страна, оценката на платежоспособността на фирмата включва разглеждане на размера на дълга спрямо капитала, който бизнесът има в момента. Тези суми ще варират значително в зависимост от отрасъла.

актив

Активите са ценни ресурси, контролирани или притежавани от организация. Те включват такива ресурси като парични средства, вземания, материални запаси, имущество, репутация и нематериални активи, като патенти. Всяко от тях има специфична стойност, свързана с оценка на стойността на бизнес сделки на компанията.

пасив

Задълженията представляват задължения на дружеството, които предават съобщение за бъдеща стойност. Например дължимите задължения са неплатени остатъци или неписани обещания за погасяване. Допълнителни примери включват изискуеми бележки и дългосрочен дълг. Докато някои от тях се квалифицират като непосредствени разходи, те все още се квалифицират като дългосрочна инвестиция, която веднъж изплатена, ще се изравни в собствен капитал за една организация.

справедливост

Балансите съдържат раздел относно собствения капитал, който количествено определя интереса на собственика към бизнес. Типичният акционерен капитал включва всички позиции, като акции - предпочитани и общи - в допълнение към излишъка от капитал и неразпределената печалба. Капиталът е остатъчна сума, изчислена като активи минус пасиви. Когато активите на дружеството надвишават задълженията му, собственикът се счита за положителен финансов интерес.

Шаблоните на баланс могат да бъдат изтеглени от уебсайта на Office на Microsoft. Кредит: Microsoft.

Материални спрямо нематериални активи

При разглеждане на баланс активите могат да се разделят на материални и нематериални активи. Ако една компания беше принудена да ликвидира актив, сумата, която биха получили, зависи от вида актив. Материалните активи са с физически характер, като парични средства, инвентар, сгради и оборудване. Нематериалните активи представляват нефизически артикули като патенти и търговски марки на компанията. Тези активи притежават реална стойност, въпреки че оценката на тази стойност е доста трудна поради размера на репутацията, която те водят.

Ако бизнесът стане бавен и активите трябва да бъдат продадени, материалните активи обикновено са първите, които могат да бъдат заменени, тъй като могат да бъдат заменени. Нематериалните материали не се заменят толкова лесно и допринасят повече за общата стойност на компанията по време на придобиване или сливане.

Анализ с общ размер

Най-добрият начин за четене на баланс е чрез извършване на общ анализ или чрез разбиване на финансовите проценти на проценти. Активите, пасивите и собственият капитал се определят количествено като проценти от общите активи. Сравнете тези проценти с предишни стойности за последните три години, за да установите промени. Ако миналата година имотите на една компания са били 20 процента от общите активи и са станали 25 процента от активите за тази година, това показва, че е закупена нова собственост.

Друг метод за анализ на балансите е извършването на хоризонтален анализ с общ размер. Това води до изчисляване на промените в годината за всяка позиция, посочена в баланса и отчета за доходите. Това ще покаже как даден артикул се е променил по стойност спрямо другите активи и приходи на компанията. Такъв анализ ще идентифицира потенциални проблеми, като продължаване на изграждането на инвентара, въпреки увеличаването на приходите.

Балансите могат да бъдат индикатор за неефективност, както и приходи. Например инвеститор може да разгледа внимателно вземанията, за да определи дали те се увеличават по-бързо от приходите. Ако е така, това показва проблем със колекциите, който може да е предвестник на бъдещи проблеми, свързани с цялата организация.

Популярни по теми

Избор На Редактора

Работниците искат работодателите да им помогнат да останат здрави

Онлайн купувачите ще купуват повече, ако видят какво са закупили други

5 стъпки за напускане на работата, която мразите (и стартиране на собствен бизнес)

Защо най-добрите практики не винаги са най-добри за вашия бизнес

Тениска предприемач получава носталгия с американски стоки

Удовлетвореността от работата ниска сред младите възрастни, проучвания на анкети

Домашна работа 101: 5 Бизнес, който можете да управлявате от дома

5 вида хора, които най-много се наемат

Менторите побеждават официално обучение за лидерски умения

5 неща, които трябва да вземете предвид, преди да подадете патент

Защо да пишете въпроси: силата на шрифтовете в бизнеса

Форматът на новия бизнес план е кратък и личен

Направи страхотно впечатление на новия си служител

Емили Пост за маниерите в дигиталната ера

3 въпроса, които трябва да зададете, преди да продадете бизнеса си